Zespół

Oferowane przez nas usługi są realizowane w sytuacjach, w których ból zaburza prawidłowy ruch i funkcjonowanie pacjenta. Fizjoterapia prowadzona w gabinecie obejmuje także proces usprawniania po urazach, jak i operacjach. Pomogłem już setkom pacjentów,
pozwalając im wrócić do pełnej sprawności oraz uwolnić ich od bólu.

Marta Nowak

Zapraszamy
do kontaktu

Możesz zarezerwować swoją wizytę za pośrednictwem strony internetowej.